Αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, οι οποίες ελήφθησαν στις 5 Φεβρουαρίου 2013, περιλαμβάνουν μια σειρά διατάξεων που ασχολούνται με τη συνεργασία μεταξύ των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών.

Επισημάνθηκε η σπουδαιότητα της εμπέδωσης της διορθόδοξης ενότητας διά των ειρηνικών επισκέψεων του Αγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κυρίλλου στα Πατριαρχεία Αντιοχείας, Ιεροσολύμων και Βουλγαρίας, καθώς στις Εκκλησίες Κύπρου και Πολωνίας, όπως και των επισκέψεων προς την Εκκλησία μας των Προκαθημένων των Εκκλησιών Αλεξανδρείας, Ιεροσολύμων, Γεωργίας, Ελλάδος, Πολωνίας, Τσεχίας και Σλοβακίας.

Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας ενέκρινε τα αποτελέσματα της συσκέψεως των Προκαθημένων και αντιπροσώπων των κατά τόπου Ορθοδόξων Εκκλησιών της 21ης Νομεβρίου 2011 στην Πατριαρχική κατοικία Κρεμλίνου Μόσχας συμμετασχόντων των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών Ρωσίας, Γεωργίας, Πολωνίας, Τσεχίας και Σλοβακίας και των αντιπροσώπων των Εκκλησιών Αντιοχείας, Ρουμανίας και Βουλγαρίας. Το σώμα της Ιεραρχίας στήριξε τη διατυπωθείσα στη σύσκεψη αυτή κοινή πεποίθηση ότι «κάθε απόφαση τόσο κατά την πορεία προετοιμασίας της Πανορθοδόξου Συνόδου, όσο και κατά την ίδια τη Σύνοδο, πρέπει να ληφθεί αποκλειστικά με βάση την ομόφωνη εκδήλωση βουλήσεως όλων των κατά τόπους Εκκλησιών και όχι διά της πλειοψηφίας» (παρ. 60).

Οι αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας επίσης τονίζουν το απαράδεκτο περιφρονήσεως της στάσεως των κληρικών και πιστών στις προοπτικές της σύγκλησης της Πανορθοδόξου Συνόδου. Επισημάνθηκε η σπουδαιότητα συνεννοήσεως μεταξύ των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών θεμάτων εγκρίσεως του κανονισμού και της ημερησίας διατάξεως της Πανορθοδόξου Συνόδου, αρχών της διαμορφώσεως αυτής, του πρωτοκόλλου των ακολουθιών και των συνεδριάσεων καθώς και των σχεδίων των βασικών συνοδικών κειμένων.  Το βασικό μέλημα για τη διατήρηση της καθαρότητας της Ορθόδοξης διδασκαλίας και η ευρύτερη συζήτηση των υπό προετοιμασία αποφάσεων πρέπει, σύμφωνα με την Ιεραρχία του Πατριαρχείου Μόσχας, να χαρακτηρίζεται η προετοιμασία της μελλούσης να συνέλθει Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Οι αποφάσεις τονίζουν την ανάγκη ώστε το «προεδρείο της Πανορθοδόξου Συνόδου να αποτελούν οι Προκαθήμενοι όλων των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών και η Ιεραρχία των κατά τόπους Εκκλησιών να εκπροσωπείται όσο το δυνατό πλήρως» (παρ. 61).

Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας επίσης εξέφρασε την ανησυχία για τη ραγδαία επιδείνωση της θέσεως των χριστιανών στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Η Σύνοδος ενέκρινε τις προσπάθειες του Αγιωτάτου Πατριάρχου και της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, οι οποίες αποβλέπουν στην υποστήριξη των χριστιανών της Μέσης Ανατολής, που υφίστανται διώξεις για θρησκευτικούς λόγους εξαιτίας αποσταθεροποιήσεως της πολιτικής καταστάσεως στην περιοχή. «Ο εξαφανισμός του χριστιανισμού στη γη, όπου υπάρχει εδώ και δυο χιλιετίες και όπου πραγματοποιήθηκαν όλα τα γεγονότα της Ιεράς ιστορίας, θα ήταν πνευματικό και ιστορικό δράμα», υπογραμμίζουν οι αποφάσεις (παρ. 62).