Μήνυμα απέστειλε ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κύριλλος προς τους οργανωτές, τους μετόχους και τους προσκεκλημένους εορτασμών επί τῃ 100ῃ επετείῳ του εγκαινιασμού του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Νίκαιας Γαλλίας. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής.

Σεβασμιώτατοι άγιοι αρχιερείς, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές,

Απευθύνω εγκάρδιο χαιρετισμό προς όλους Εσάς, οι οποίοι έχετε συνέλθει σε ένα από τους πλέον περικαλλείς Ρωσικούς Ιερούς Ναούς της Δυτικής Ευρώπης – τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού Νίκαιας, διά να εορτάσετε εν προσευχαίς την 100η επέτειο από τον εγκαινισαμό αυτού.

Η ιστορία της ανεγέρσεως αυτής της Εκκλησίας συνδέεται στενά με τη Ρωσία και την τότε κυβερνώσα τσαρική δυναστεία. Το έτος 1865 στη Νίκαια λόγω αιφνιδίου ασθένειας πεθαίνει ο διάδοχος του θρόνου Μεγάλος Δούκας Νικόλαος του Αλεξάνδρου, υιός του αυτοκράτωρα Αλεξάνδρου Β΄ του Ελευθερωτή. Η ιδέα της διαιωνίσεως της μνήμης του βασιλόπουλου μετά από σύντομο διάστημα έγινε πραγματικότητα διά της ανεγέρσεως ενός νέου Ιερού Ναού στην πόλη αυτή διά την κάλυψη των αναγκών της όλο και πιο αυξανόμενης Ρωσικής κοιντότητας. Η αποπεράτωσή του οφείλεται στην άμεση συνδρομή του τελευταίου Ρώσου αυτοκράτορα Αγίου μάρτυρος Νικολάου και της ευλαβούς μητρός αυτού χήρας αυτοκράτειρας Μαρίας του Θεοδώρου. Η Εκκλησία εγκαινιάσθη στις 17 Δεκεμβρίου 1912, προς τιμήν του Αγίου Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας.

Είναι ευχάριστο ότι ο Ναός σήμερα είναι από τα κύρια αρχιτεκτονικά αξιοθέατα της Νίκαιας, ενώ το τέμπλο και μέρος του διάκοσμου εντάχθηκαν στον κατάλογο των ιστορικών μνημείων της Γαλλίας. Ευελπιστώ ότι μετά το πέρας των έργων οι ενορίτες, οι κάτοικοι της πόλεως και οι επισκέπτες θα απολαμβάνουν όλη τη μεγαλοπρέπεια του Ναού.

Διά των πρεσβειών του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού, να μας ενδυναμώνει ο Σωτήρας Χριστός στα καλά μας έργα και πρωτοβουλίες, χορηγώντας το πνεύμα της ομοφροσύνης και  φιλαδελφίας, ειρήνης και φιλοφροσύνης, ευσπλαχνίας και ταπεινοφροσύνης (πρβλ. Α΄ Πετ. 3.8).

Η ευλογία του Θεού είη μετά πάντων υμῶν.

                                                            + ο Μόσχας και Πασών των Ρωσιών ΚΥΡΙΛΛΟΣ