Με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Μεγάλης Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας κ. Βολκάν Μποζκύρ πραγματοποίησε συνάντηση στις 15 Δεκεμβρίου 2012 ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του ΠΑτριαρχείου Μόσχας.

Ο Ιεράρχης ενημέρωσε για τη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας επί του διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας και της Διεύθυνσης Θρησκευτικών Υποθέσεων της Τουρκικής Δημοκρατίας, τα συζητηθέντα θέματα και τα πορίσματα της συναντήσεως. Ο Πρόεδρος του ΤΕΕΣ τόνισε την κατ΄αυτόν μεγάλη σημασία της ανάπτυξης του διαθρησκειακού διαλόγου για τις δυο χώρες και για κάθε ενδιαφερόμενη θρησκευτική κοινότητα.

Επίση κατά τη συνάντηση εθίγη το θέμα των μονίμως κατοικούντων στην Τουρκία Ρώσων ομογενών, ο αριθμός των οποίων ανέρχεται σε τουλάχιστον 50 χιλιάδες. Είναι άκρως σημαντικό να υπάρχει δυνατότηα διαποίμανσης αυτών των ανθρώπων, πιστεύει ο Πρόεδρος του ΤΕΕΣ.

Οι συνομιλιτές ακόμα συζήτησαν την ανάπτυξη των προσκυνηματικών περιηγήσεων των Ορθοδόξων πιστών προς τα ιερά σεβάσματα στο έδαφος της Τουρκίας. Ο Σεβασμιώτατος κ. Ιλαρίωνας εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού θα συντελέσει στην περαιτέρω προσέγγιση των λαών των δυο χωρών.

Ο κ. Βολκάν Μποζκύρ αναφέρθηκε στις επιτυχίες σε διάφορες τομείς συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας και Τουργκίας καθώς και για το έργο του Ρώσου-Τουρκικού φόρουμ των πολιτών. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο διαθρησκειακός διάλογος θα καρποφορήσει πλουσίως.

Στη συνάντηση επίσης παρέστησαν μέλη της αντιπροσωπείας της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας, τα οποία αφίχθησαν στην Τορυκία: ο πρωθιερέας Βσέβολοντ Τσάπλιν, Πρόεδρος του Τμήματος για τις Σχέσεις Εκκλησίας και Κοινωνίας, ο πρωθιερέας Νικόλαος Μπαλασώφ, Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΤΕΕΣ, ιερομόναχος Στέφανος Ηγκούμνωφ, διάκονος Δημήτριος Σαφόνωφ και ο κ. Α. Αιρσώφ, στελέχη του ΤΕΕΣ. Από την τουρκική πλευρά παρέστησαν μέλη της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης και υπάλληλοι της Τουρκικής Βουλής.