Η πρώτη κοινή ημερίδα, οργανωμένη από την Επιτροπή αντιπροσώπων των Ορθοδόξων Εκκλησιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (CROCEU) και της Ευρωπαϊκή Επιτροπής εν το προσώπῳ του Γραφείου Ευρωπαϊκών Πολιτικών Συμβούλων  (ВЕРА) πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2012 στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλες.

Στην ημερίδα με θέμα «Η προώθηση της αλληλεγγύης στα πλαίσια της τρέχουσας οικονομικής κρίσεως: συμβολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική» συμμετείχαν εμπειρογνώμονες εκ των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών της ΕΕ: Κωνσταντινουπόλεως, Ρωσίας, Σερβίας, Ρουμανίας, Κύπρου, Ελλάδος, Αλβανίας, Πολωνίας, Τσεχίας και Σλοβακίας.

Την Ορθόδοξη Εκκλησίας της Ρωσίας εκπροσωπούσαν ο πρωθιερέας Αντώνιος Ηλγίν, τελών χρέη Διευθυντή του Γραφείου του ΠΑτριαρχείου Μόσχας στους Ευρωπαϊκούς διεθνείς οργανισμούς και ο Ηγούμενος Φίλιππος Σίμονωφ, αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Ιεραποστολής του Πατριαρχείου Μόσχας, διδάκτωρ οικονομικών επιστημών, καθηγητής, Αρχηγός Επιθεωρητηρίου Ελέγχου του τραπεζικού συστήματος, Κεντρικής Τράπεζας και πιστωτικών οργανισμών του Ανώτατου Ελεγκτικού Ιδρύματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Το πρόγραμμα της ημερίδας-διαλόγου περιελάμβανε τις συζητήσεις με θέματα: την επιρροή της οικονομικής κρίσεως επί της κοινωνικής δομής της Ευρωπαϊκής κοινωνίας, την αλληλεγγύη μεταξύ των γενιών, την θεώρηση από τις Ορθόδοξες Εκκλησίες των προοπτικών κοινωνικής συνοχής έχοντας υπόψη τις σύγχρονες προκλήσεις.

Τέλος, οι σύνεδροί υπέγραψαν το τελικό ανακοινωθέν.