Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κύριλλος απέστειλε συγχαρητήρια επιστολή στον Παναγιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως – Νέας Ρώμης και Οικουμενικό Πατριάρχης Βαρθολομαίο, ο οποίος συμπλήρωνει φέτος το 21 έτος της Πρωθιεραρχίας του. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής. 

Παναγιώτατε,

Αγαπητέ εν Κυρίω αδελφέ και συλλειτουργέ,

Από καρδιάς συγχαίρω την Αγιοσύνη Σας διά την επέτειο της αναρρήσεώς Σας στον Πατριαρχικό Θρόνο Κωνσταντινουπολεως.

Βουλῃ Δημιουργού και Προνοητού των απάντων έχετε τεθεί επί τήν υψηλή λυχνία της Πρωθιεραρχικής διακονίας, αίροντας στους ώμους Σας τη μεγάλη ευθύνη δια την πορεία της Αγιωτάτης Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως. Κατά την υπερεικοσαετή άρση αυτού του βαρέος σταυρού φροντίζετε διά την πνευματική αύξηση του ποιμνίου Σας και μαρτυρείτε την ακατανίκητο δύναμη της εν Χριστώ πίστεως στον κόσμο.

Αυτή την πανηγυρική ημέρα εύχομαι στην Παναγιώτητά Σας πλούσια τα ελέη του Θεού, τη δύναμη κατ΄άμφω και την ευλογημένη βοήθεια άνωθεν διά την επιτέλεση και στο περαιτέρω του Πρωθιεραρχικού Σας έργου.

 

Μετά της εν Κυρίω αδελφικής αγάπης

+ ο Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κύριλλος