Τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό της Παναγίας Πάντων θλιβομένων η χαρά την εορτή της Αγίας Σκέπης της Παναγίας, στις 14 Οκτωβρίου 2012, τέλεσε ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας.

Ληξάσης της Θείας Συνάξεως ο Ιεράρχης κήρυξε το θείο λόγο, όπου μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Ακούσαμε στο αποστολικό ανάγνωσμα δια την αρπαγή του Αποστόλου Παύλου έως τρίτου ουρανού και πώς άκουσε τα άρρητα ρήματα, τα οποία ήταν αδύνατο να τα εκφράσει κανείς στην ανθρώπινη γλώσσα. Την εορτή της Αγίας Σκέπης της Παναγίας ενθυμούμαστε την οπτασία του Αγίου Ανδρέα διά Χριστόν σαλού που την είχε κατά την ακολουθία, όταν είδε την Παναγία Θεοτόκο να απλώνει το τίμιο μαφόριό Της πάνω σε ολόκληρη την Πόλη και το λαό.

Ο Απόστολος Παύλος ηρπάγη έως τρίτου ουρανού και ο μακάριος Ανδρέας επίσης ηρπάγη στον Ουρανό των Ουρανών για να δει εκείνα, τα οποία συνήθως είναι κεκρυμμένα από το ανθρώπινο βλέμμα και αποκαλύπτεται μόνο σε ανθρώπους με την κεκαθαρμένη καρδιά, οι οποίοι σε όλη τη ζωή τους ακολούθησαν την πορεία της εφαρμογής των εντολών του Κυρίου και στους οποίους ο Κύριος ακόμα στην επίγεια τους ζωή εν σώματι αποκάλυψε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών…

Καμιά φορά ο άνθρωπος έχει αίσθηση ότι μεταξύ του δικού μας κόσμου και του κόσμου των κεκοιμημένω και των αγίων υφίσταται ένας ανυπέρβλητος φραγμός, αλλά η εμπειρία της Εκκλησίας και πολλών ανθρώπων διαψεύδει τη γνώμη αυτή. Σε στιγμές ξεχωριστές, όταν ο Κύριος μας αποκαλύπτει τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, αισθανόμαστε τη μετοχή μας σε αυτή τη Βασιλεία με κατοίκους τους Αγγέλους και Αγίους.

Ο καθένας πρόκειται να μεταβεί  στην αιώνια ζωή. Προσευχόμαστε όλοι να είναι το τέλος μας ανώδυνο, αναίσχυντο και ειρηνικό ώστε διά τρόπου φυσιολογικού να μεταβούμε από την επίγεια ζωή στην ουράνια. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει από τώρα έως ότου ευρικόμαστε σε αυτή τη γη, εν σώματι, να ζούμε σαν τους ασωμάτους αγγέλους.  Πρέπει κυρίως να καθαρίσουμε την καρδιά και τη ψυχή μας διά των προσευχών στο Θεό και της μετοχής στα Μυστήρια της Εκκλησίας. Πρέπει να αγαπάμε το Θεό έτσι ώστε να έχουμε την προτεραιότητα την εφαρμογή των αγίων Του εντολών και πάντα, όταν έχουμε να επιλέξουμε μεταξύ του καλού και του κακού, να ακολουθήσουμε το θέλημα του Θεού και να επιλέξουμε το καλό. Σε κάθε πράξη μας να καταφεύγουμε στη βοήθεια του Θεού και μόνο σε αυτή την περίπτωση η ζωή μας θα είναι μια πορεία προ τη Βασιλεία των Ουρανών.

Εάν ζούμε έτσι αυτό δε σημαίνει καθόλου ότι ο Κύριος θα μας απαλλάξει από κάθε θλίψη, οδύνη και την ανθρώπινη αδυναμία…».

Για να μην υψωθούμε στον καθένα από μάς κατά κανόνα έχει δοθεί ένας «άγγελος σατάν» εν μορφῃ ασθενειών, αδυναμιών ή ενός ανθρώπου, ο οποίος με την κακία και το μίσος του δηλητηριάζει τη ζωή μας για να ταπεινωθούμε μπροστά στο Θεό και να εναποθέτουμε σ΄Αυτόν την κάθε ελπίδα μας.

«Ο Κύριος μας καλεί ακόμα σε αυτή τη ζωή να μετάσχουμε της Βασιλείας των Ουρανών. Αλλά ταυτόχρονα μας καλεί να δεχθούμε με ταπείνωση όλα όσα μας στέλνει, και όχι μόνο χαρές, αλλά και δοκιμασίες. Ώστε πορευόμενοι διά της οδού πλήρους θλίψεως, ακανθών, οδύνων να ανερχόμαστε από δυνάμεως εις δύναμιν προς εκείνη την άνωθεν Βασιλεία, τον τρίτο ουρανό, όπου ηρπάγη ο Απόστολος Παύλος, ο μακάριος Ανδρέας διά Χριστόν σαλός αλλά και πολλοί άλλοι Άγιοι, που μας έχουν καταθέσεις τις σχετικές μαρτυρίες τους.

Να προσευχηθούμε σήμερα στην Παναγία να μας σκεπάσει από κάθε κακό διά του τιμίου μαφορίου Της. Να Την παρακαλέσουμε να είναι Οδηγήτριά μας στην οδό προς το Χριστό και τη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν!»