Της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναού του Αγίου Προδρόμου το Πατριαρχικό Μετόχιο Τσερνίγκοφ Μόσχας προεξήρχε στις 3 Οκτωβρίου 2012, ανήμερα μνήμης των αγίων μαρτύρων και ομολογητών πρίγκιπα Μιχαήλ του Τσερνίγκωφ και του Θεοδώρου, βογιάρου αυτού ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας.

Ληξάσης της Θείας Συνάξεως ο Ιεράρχης στο θείο λόγο του μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον βίο και τον αγώνα των αγίων μαρτύρων Μιχαήλ και Θεοδώρου του Τσερνίγκωφ.

«Ο Κύριος εδόξασε τους αγίους Αυτού και η τίμη τους διαδόθηκε τόσο στο Τσερνίγκωφ, όσο και στην πρωτεύουσα τη Μόσχα και σε όλη τη ρωσική γη. Τους γεραίρουμε ως ομολογητές και προσευχόμενοι παρακαλούμε τους αγίους Μιχαήλ και Θεόδωρο Τσερνίγκωφ να είναι ουράνιοι προστάτες του Μετοχίου μας Τσερνίγκωφ και να μας βοηθάνε να ακολουθούμε τη χριστιανική μας πορεία», είπε ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΤΕΕΣ ο σκοπός των χριστιανών είναι κυρίως ο πνευματικός φωτισμός. Πρέπει να φωτίζουμε τους ανθρώπους με το φως του Ευαγγελίου και ως σπορέας της σχετικής παραβολής του Κυρίου να ρίχνουμε τους σπόρους μας στο χώμα ανεξαρτήτως γονιμότητός της.

Πρέπει να προσβλέπουμε στα πρότυπα της Ευαγγελικής πίστεως, στα πρότυπα των μαρτύρων και ομολογητών, οι οποίοι ακολούθησαν την πορεία του Χριστού. Κανένα επί της γης απόκτημα, κανένας πλούτος, καμία επίγεια δόξα δε μπόρεσαν να τους κρύψουν την μορφή του Χριστού. Αυτοί οι Άγιοι του Θεού όταν ήλθε η ώρα να ομολογήσουν την πίστη τους χωρίς δισταγμό προσέφεραν τις ζωές τους υπέρ του Χριστού και με αυτό τον τρόπο έφεραν μεγάλο καρπό για την Εκκλησία του Χριστού, όπως λέγει ο Κύριος: «Ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει» (πρβλ. Ιω. 12.24).

Ο Κύριος μας καλεί να αποθανούμε γι΄αυτό τον κόσμο ώστε σαν τον κόκκο να φέρουμε πολύ καρπό.

Στην κεφαλή γωνίας πρέπει να τεθούν οι ευαγγελικές εντολές, η Εκκλησία του Χριστού, ώστε ο Χριστός και η Εκκλησία Του να αποτελούν για μας προτεραιότητες, ενώ τα υπόλοιπα να είναι δευτερεύουσας σημασίας. Εάν στην εσωτερική μας ζωή έχουμε γνώμονα το Χριστό, εάν ενθυμούμαστε ότι ο Χριστός και οι εντολές του είναι το πλέον βασικό που υπάρχει στη ζωή, ενώ τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα, θα είμαστε έτοιμα καθημερινώς σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας να ακολουθούμε την πορεία των ομολογητών. Θα είμαστε σε θέση και σ΄εκείνη την ιδιαίτερη ημέρα, όταν κληθούμε από τον Κύριο να Τον ομολογήσουμε ιδιαίτερα ή ακόμα να μαρτυρήσουμε, να μη φοβόμαστε τα βάσανα, αλλά θα δεχθούμε εκείνα που μας στέλνει ο Θεός για να φέρουμε τον καρπό μας εκατονταπλάσιο.

«Σήμερα ανήμερα μνήμης των Αγίων Μαρτύρων Μιχαήλ και Θεοδώρου Τσερνίγκωφ, να προσευχηθούμε σε αυτούς τους Αγίους να παίρνουμε για τη ζωή μας έμπνευση από το κατόρθωμά τους. Να προσευχηθούμε η ζωή μας να είναι γεμάτη καρπούς του Αγίου Πνεύματος και να βρούμε δύναμη να διαδίδουμε το κήρυγμα του Χριστού σε άλλους ανθρώπους και στο γύρω κόσμο, να είμαστε εργάτες στο χωράφι της μορφωσης, φωτίζοντας τους ανθρώπους με το φως της γνώσεως και των Ευαγγελικών εντολών. Να προσευχηθούμε να επικρατήσει η αγάπη μεταξύ μας και να διαδοθεί αυτή και στους άλλους. Αμήν!»