Γενική Συνέλευση της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας διεξάγεται μεταξύ 26 και 29 Ιουνίου 2012 στην Πράγα Τσεχίας. Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κύριλλος απέστειλε χαιρετιστήριο μήνυμα προς τους οργανωτές και τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση. Ακολουθεί το κείμενο του χαιρετισμού.

Αξιότιμοι οργανωτές, σύνεδροι και προσκεκλημένοι της Συνελεύσεως,

Απευθύνω εγκάρδιο χαιρετισμό προς όλους τους συγκεντρωμένους σήμερα στην πρωτεύουσα της Τσεχίας βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίων, κοινωνικούς παράγοντες, ακαδημαϊκούς και εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Το επιλεγέν προς συζήση θέμα «Προβλήματα δημοκρατίας υπό συνθήκες διεθνούς οικονομικής κρίσεως» προβλέπει την ολόπλευρη μελέτη των σημαντικότερων προκλήσεων, τις οποίες αντιμετωπίζει σήμερα η διεθνής κοινότητα.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει επανειλημμένως επιστήσει την προσοχή στο ότι η οικονομική στασιμότητα δεν συνίσταται μόνο στην πτώση στα χρηματιστήρια αλλά και στην αύξηση της ανεργίας και τη μείωση του βιοτικού επιπέδου. Επιπλέον η σταστιμότητα στον τομέα εργασιακών σχέσεων είναι η εξωτερική όψη της βιούμενης τώρα βαθύτερης αξιολογικής κρίσεως. Η αφετηρία της εντοπίζεται στη λήθη της θεμελιωδούς ευαγγελικής αρχής, η οποία περιγράφει την πρέπουσα τάξη στις σχέσεις εντός οποιασδήποτε κοινωνίας: «Καὶ καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως» (Λκ. 6.31). Η περιφρόνηση αυτού του κανόνα προωθεί τον εγωϊσμό, τον καταναλωτισμό, τον ηδονισμό και καθιστά πολλούς σύγχρονους συνανθρώπους ανίκανους στο λογικό περιορισμό των φιλοδοξιών τους για το καλό ολόκληρης της κοινωνίας.

Οι ανωμαλίες στην παγκόσμια οικονομία μαρτυρούν επίσης και την παρακμή όλου του δημοκρατικού συστήματος κυβερνήσεως. Ταυτόχρονα οι προκύψασες δυσκολίες μας ωθούν να σκεπτόμαστε για το πως να αποτρέψουμε την κατάσταστη κατά την οποία οι σκοποί και οι στόχοι των οικονομικών ελίτ πόρρω απέχουν των αναγκών και προσδοκιών της πλειοψηφίας του πληθυσμού ενώ η ευημερία του έθνους γίνεται αντικείμενο χειρισμών ενός στενού κύκλου προσώπων.

Είναι η πεποίθησή μου ότι για την επιτυχή αντιμετώπιση της κρίσεως δε μπορούμε παρά να βασιζόμαστε στις παραδοσιακές πνευματικές-ηθικές αξίες. Χώρες, όπου η πλειοψηφία των κατοίκων ανήκει στην Ορθοδοξία, καλούνται να δώσουν παράδειγμα στον κόσμο της οικοδομής της οικονομίας και της διοίκησης του λαού σύμφωνα με τις χριστιανικές αρχές και τα ιδεώδη. Ευελπιστώ ότι οι ληφθησόμενες από τη Συνέλευση αποφάσεις θα έχουν πρακτική εφαρμογή στις νομοθετικές πρωτοβουλίες και την κρατική πολιτική.

Εύχομαι σε όλους τους συνέδρους καρποφόρα εργασία και εποικοδομητική συζήτηση. Επικαλούμαι στο έργο σας την ευλογία του Θεού.