Σε πρώτη συνεδρίασή της συνήλθε στις 11 Μαΐου 2012 στους χώρους του Πανεκκλησιαστικού Τμήματος Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών η ομάδα εργασίας της Διασυνοδικής Επιτροπής, η οποία θα ασχολείται με την κατάρτιση του κειμένου για τις σχέσεις επιστήμης και πίστεως. Των εργασιών προήδρευσε ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήμτος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων, Πρόεδρος της Συνοδικής Βιβλικής Θεολογικής Επιτροπής και Πρύτανης του Πανεκκλησιαστικού Τμήματος Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών.

Η ομάδα εργασίας συγκροτήθηκε κατόπιν αποφάσεως του Προεδρείου της Διασυνοδικής Επιτροπής. Βασικό κίνητρο, το οποίο προώθησε τη συγκρότηση της ομάδας ήταν η ενοποίηση προσπαθειών εκπονήσεως κειμένων παρόμοιας θεματολογίας. Η Επιτροπή θεολογικών θεμάτων ασχολήθηκε με την εκπόνηση σχεδίου του κειμένου «Περί σχέσεων επιστήμης και πίστεως», ενώ η Επιτροπή για τις σχέσεις Εκκλησίας, Πολιτείας και Κοινωνίας με την εκπόνηση σχεδίου του κειμένου «Η σχέση αλληλεπιδράσεως Εκκλησίας και κόσμου της επιστήμης».

Μέλη της ομάδας συζήτησαν σχέδιο και μορφή της περαιτέρω εργασίας επί του κειμένου. Αποφασίσθηκε στο νέο σχέδιο του κειμένου να ενσωματωθούν τα παλαιότερα κείμενα των Επιτροπών.