Με την ευλογία του Αγιωτάτου Πατριάρχη Μόσχας και πασών των Ρωσιών Κυρίλλου στο Πανεκκλησιαστικό Τμήμα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών «Άγιοι Ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος» ανοίγεται το πρόγραμμα Μάστερ.

Η παραλαβή των χαρτιών από τους επιθυμούντες πραγματοποιείται από 18 Οκτωβρίου μέχρι 29 Οκτωβρίου. Οι εισαγωγικές εξετάσεις θα γίνουν την πρώτη δεκάδα Νοεμβρίου.

Για το πρόγραμμα Μάστερ δέχονται οι τελειόφοιτοι των Πνευματικών Σεμιναρίων και των κοσμικών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με δίπλωμα Bachelor. Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος αποτελεί δύο ακαδημαϊκά έτη. Μετα την ολοκλήρωση των σπουδών δίνεται εκκλησιαστικό δίπλωμα Μάστερ θεολογίας.