Στα πλαίσια της επισκέψεως του Πατριάρχη Μόσχας και πασών των Ρωσιών κ. Κυρίλλου στην Ρωσική Ακαδημία Κρατικής Υπηρεσίας, στις 29 Δεκεμβρίου του 2009, υπεγράφη η σύμβαση συνεργασίας μεταξύ Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και αυτού του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο η παρούσα σύμβαση θα συντελέσει στην «ενίσχυση των πνευματικών και ηθικών αρχών της ρωσικής κοινωνίας… στην εμβάθυνση της συνεργασίας τόσο στον τομέα της κοινής μελέτης και της ανάπτυξης των σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας, όσο και στον τομέα Παιδείας».

Επίσης το κείμενο τονίζει ότι η συνεργασία μεταξύ Ρωσικής Εκκλησίας και Ακαδημίας Κρατικής Υπηρεσίας έχει τρεις άξονες: «την συμβολή στην διαμόρφωση των αποτελεσματικών σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας, την επαγγελματική κατάρτιση των κρατικών υπαλλήλων και των κληρικών της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, των εκπαιδευτικών των θεολογικών ιδρυμάτων της Εκκλησίας και των θεολογικών σχολών των κοσμικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, και την διεκπεραίωση των εκπαιδευτικών και επιστημονικών και ερευνητικών προγραμμάτων».

Η Ρωσική Εκκλησία θα συνεργάζεται με την Ρωσική Ακαδημία Κρατικής Υπηρεσίας κυρίως μέσω του Πανεκκλησιαστικού Τμήματος Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος.
Σύμφωνα με τη σύμβαση, το Πατριαρχείο Μόσχας θα παρέχει υποστήριξη στην διεκπεραίωση σχεδίων στον τομέα σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας και θα αποστείλει καθηγητές για τη διδασκαλία ειδικών μαθημάτων στην Ακαδημία.

Από την πλευρά της η Ρωσική Ακαδημία Κρατικής Υπηρεσίας θα οργανώνει και θα διεξάγει μαθήματα στα εκκλησιαστικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, θα παρέχει συμβουλές στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Εκκλησίας κατά την κρατική διαπίστευσή τους, θα παρέχει χώρο για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων αμοιβαίου ενδιαφέροντος καιθα συντονίζει τη συνεργασία των ομοσπονδιακών οργάνων της κρατικής υπηρεσίας με τα επαρχιακά ιδρύματα της Ρωσική Ορθόδοξης Εκκλησίας.