Στο λόγο του στη συνεδρία των Πρυτάνεων των θεολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στο Ναό του Σωτήρας της Μόσχας στις 13 Νοεμβρίου, ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και πασών των Ρωσιών κ. Κύριλλος αναφέρθηκε στο θέμα της προσαρμογής του σύγχρονου συστήματος της θεολογικής μόρφωσης στο σύστημα της Μπολόνιας.
Σύμφωνα με τον Αγιώτατο Πατριάρχη, μια τετραετής φοίτηση στο θεολογικό σεμινάριο θα ήταν επαρκής για την απόκτηση του τίτλου πτυχιούχου. Επομένως, κάθε ιερέας θα έχει τουλάχιστον τον τίτλο πτυχιούχου. Για όσους επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους ενδέχεται η εισαγωγή του μεταπτυχιακού τίτλου, για την απόκτηση του οποίου προβλέπεται η παρακολούθηση μαθημάτων διάρκειας ενός ή δυο ετών.
«Μετά την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών του σπουδών, πράγμα το οποίο σημαίνει την πλήρη ανώτερη μόρφωση, ο φοιτητής που έχει τα απαραίτητα προσόντα, μπορεί να εισέλθει στη Θεολογική Ακαδημία για την εκπόνηση της διατριβής», συνέχισε ο Πατριάρχης Κύριλλος.
Ακόμα, ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας υπενθύμισε το γεγονός, ότι από φέτος λειτουργεί το Πανεκκλησιαστικό Τμήμα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος, και πρόσθεσε, ότι στο Τμήμα αυτό θα ετοιμάζονται και υποστηρίζονται τόσο οι διδακτορικές, όσο και μεταπτυχιακές διατριβές πάνω στις ορισμένες κατευθύνσεις οι οποίες λείπουν από τις δικές μας Ακαδημίες».
Επομένως, σύμφωνα με τον Αγιώτατο Πατριάρχη Κύριλλο, το παραδοσιακό σύστημα της θεολογικής μόρφωσης στη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία θα προσαρμοστεί στο σύστημα της Μπολόνιας χωρίς τα θεολογικά σεμινάρια να υποστούν ιδιαίτερες διαταραχές και να χρειαστεί η καθολική τους μεταρρύθμιση.