Προς την Αυτού Μακαριώτητα Μακαριώτατον κ. Θεόδωρον Β΄,  Πάπα και Πατριάρχην Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής

Μακαριώτατε, ηγαπημένε εν τω Κυρίω Αδελφέ καί Συλλειτουργέ,

Εγκαρδίως προσαγορεύω τήν Υμετέραν Αγιοσύνην επ’ ευκαιρία πενταετίας από την εκλογήν Υμων ως Πατριάρχην Αλεξανδρείας καί ανάρρησιν στήν αρχαίαν καί ενδοξον εδραν του Αγίου Αποστόλου καί Ευαγγελιστού Μάρκου.

Υπό τό Πρωθιεραρχικό ωμοφόριο Υμων επιτύχως συνεχίζετε μαρτυρίαν τού Ευαγγελίου τού Χριστού, η οποία ανέκαθεν διακρίνει τήν Ορθόδοξον Εκκλησίαν Αλεξανδρείας καί μέ νέα  δυναμιν εμφανίζεται στίς τελευταίες δεκαετίες στήν ιεραποστολικήν διακονίαν επ’αγαθώ τών εθνών τής Αφρικής. Είναι πασίγνωστες οι προσπάθειες, πού καταβάλλετε γιά ενίσχυση τής πανορθοδόξου ενότητος.

Ολοψύχως  Σάς ευχομαι τήν καλήν υγείαν καί καρποφόρον διακονίαν  επ’ αγαθώ τής Αγίας Ορθοδοξίας.

Μέ τήν αδελφικήν εν Χριστώ αγαπην

Πατριάρχης Μόσχας και πασών των Ρωσιών

+Κύριλλος